Μόνος ολομόναχος
Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Τα νερά της Λέρνας και οι μελέτες

Προέκυψαν πολλά από τη μελέτη του ΙΓΜΕ και από την απάντησή τους στα αιρετικά.

Πρέπει να δούμε πού οι επιστήμονες συμφωνούν, πού διαφωνούν, τι θέματα προέκυψαν και πού υπάρχουν ακόμα απορίες.

Τα δεδομένα:

1. Οι πάντες συμφωνούν ότι υπάρχει πληθώρα γεωτρήσεων στην περιοχή πάνω από τις πηγές της Λέρνας και της Αμυμώνης.

2. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ του ΙΓΜΕ και κάποιου επιστήμονα (τον οποίο δεν κατονομάζουν οι του ΙΓΜΕ και τον οποίο εμφανίζουν ως σύμβουλό μου (εδώ γελάω))για τις ετήσιες ποσότητες που αντλούνται από τις γεωτρήσεις πάνω από τη Λέρνα, αφού οι μεν του ΙΓΜΕ τις υπολογίζουν σε 10.000.000 κυβικά μέτρα, ο δε μη κατονομαζόμενος επιστήμονας σε 100.000.000 κ.μ.

3. Οι του ΙΓΜΕ θεωρούν ως αμελητέα τη μείωση των παροχών στη Λέρνα λόγω των αντλήσεων νερών με το εξής επιχείρημα: «Εκτιμούμε βέβαια ότι ο ρόλος στη στείρευση των πηγών Αμυμώνης και Λέρνης το 2007 και 2008 ήταν επουσιώδης αφού εάν ίσχυε κάτι τέτοιο θα προέκυπτε αντίστοιχη μείωση της παροχής ή και στείρευση συχνότερα και τα προηγούμενα μέσα έως ξηρά υδρολογικά έτη όπου λειτουργούσαν και πάλι οι ίδιες γεωτρήσεις»

4. Η μελέτη του ΙΓΜΕ παρουσιάζει δύο διαγράμματα τα οποίο εμφανίζουν τις παροχές των νερών στη Λέρνα και στην Αμυμώνη ως μειούμενες από το έτος 1961 μέχρι το έτος 2006 και η μείωση αυτή αποτυπώνεται με μια έντονα πλαγιοκαθοδική ευθεία γραμμή.

5. Οι του ΙΓΜΕ αναφέρουν στην απάντησή τους σ΄αυτό το blog, ότι υπάρχουν πολλές παλιότερες μελέτες για τα νερά της περιοχής, τα οποία έχουν ερευνηθεί διεξοδικά.

6. Οι του ΙΓΜΕ συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού της υπεράντλησης υδάτων στην περιοχή της Λέρνας, αν και θεωρούν την επίπτωση από τις αντλήσεις αυτές ως «επουσιώδη».

7. Στη μελέτη του ΙΓΜΕ υπάρχει ένα διάγραμμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα μετρώνται συνεχώς οι παροχές της Λέρνας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνει για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα ερωτηματικά που έχω

Α) Ως προς τα διαγράμματα που εμφανίζουν τις μειώσεις των παροχών νερού στη Λέρνα και στην Αμυμώνη ως έντονα πλαγιοκαθοδικές αποτυπούμενες σε ευθεία γραμμή. Αυτό που έχω να παρατηρήσω επ΄αυτού είναι ότι δεν έχει υπολογισθεί ο ανθρωπογενής παράγων στις μειώσεις των παροχών (μεγάλος η μικρός)

Β) Ως προς τον ισχυρισμό του ΙΓΜΕ ότι οι υπεραντλήσεις στην περιοχή έχουν επουσιώδη σημασία. Οι του ΙΓΜΕ αιτιολογούν την άποψή τους αυτή με το επιχείρημα ότι: «ο ρόλος (των αντλήσεων) στη στείρευση των πηγών Αμυμώνης και Λέρνης το 2007 και 2008 ήταν επουσιώδης αφού εάν ίσχυε κάτι τέτοιο θα προέκυπτε αντίστοιχη μείωση της παροχής ή και στείρευση συχνότερα και τα προηγούμενα μέσα έως ξηρά υδρολογικά έτη όπου λειτουργούσαν και πάλι οι ίδιες γεωτρήσεις» Αναρωτιέμαι: Είναι επιχείρημα αυτό; Εσείς πώς το κρίνετε; Μα κανείς ποτέ δεν έχει πει ότι η στείρευση των πηγών τους δύο μήνες του 2007 και 2008, οφείλεται αποκλειστικά στις υπεραντλήσεις. Αυτό που λέει η άλλη πλευρά των επιστημόνων είναι ότι οι υπεραντλήσεις μειώνουν δραστικά τις ποσότητες στη Λέρνα. Και τούτο, λένε, γίνεται κάθε χρόνο. Και όταν τα έτη 2007 και 2008 είχαμε τις ανυδρίες και οι παροχές μειώθηκαν δραστικά οι υπεραντλήσεις συνέτειναν ώστε το πρόβλημα να γίνει τραγικό, ενώ τις προηγούμενες χρονιές ποάλι μειώθηκαν οι παροχές λόγω των αντλήσεων, πλη όμως οι ποσότητες ήταν τόσες, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα λειψυδρίας. Εγώ δεν ήθελα να ακούσω από το ΙΓΜΕ δικαιολογίες. Μετρήσεις θα ήθελα να δω που να επιβεβαιώνουν την εκτίμησή τους ότι οι αντλήσεις δεν επηρεάζουν παρά ελάχιστα. Αυτό έπρεπε να κάνουν για να λυθεί η διαφωνία και να δούμε ποια επιστημονική άποψη είναι η σωστή ή μήπως η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση. Αυτό που θα ήθελα να δω από τη μελέτη είναι νούμερα, όχι ισχυρισμούς, που δεν θα ήθελα να τους χαρακτηρίσω για να μην ξανακατηγορηθώ για ειρωνία. Και αν μου πουν ότι είναι αδύνατη η μέτρηση διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα αντλητικά συγκροτήματα στην περιοχή λειτουργούν κάποια δεδομένη στιγμή, η γκλάβα μου, πιστεύω (δεν είμαι απολύτως βέβαιος, αφού δεν έχω σύμβουλο, όπως νομίζουν οι του ΙΓΜΕ), ότι βρήκε τη λύση. Να μετρήσουμε τις παροχές της Λέρνας κάποιες υγρές αλλά γλυκιές μέρες του χειμώνα, όταν είναι βέβαιο ότι δεν δουλεύει καμία αντλία νερού στην περιοχή και να τις συγκρίνουμε με τις παροχές, κατά τη διάρκεια και μετά από κάποιους παρατεταμένους παγετούς, όταν είναι βέβαιο ότι σχεδόν το σύνολο των αντλητικών συγκροτημάτων λειτουργούν για αντιπαγετική προστασία. Ας συγκρίνουμε λοιπόν τα νούμερα για να διαπιστώσουμε την επίδραση των πολλών γεωτρήσεων της περιοχής στις ποσότητες των νερών της Λέρνας και της Αμυμώνης. Και το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε με τη σύγκριση των παροχών νερού κάποιες βροχερές μέρες του καλοκαιριού με τις μέρες του μεγάλου καύσωνα.

Γ) Ως προς τη διαφωνία για τις ποσότητες νερών που αντλούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν γνωρίζω εάν οι ποσότητες αυτές είναι 10.000.000, όπως λένε οι του ΙΓΜΕ ή 100.000.000 , όπως λένε οι του ΙΓΜΕ, ότι λέει κάποιος συνάδελφός τους που δεν κατονομάζουν. Δεν ξέρω και μήπως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι οι ποσότητες που υπολογίζουν οι του ΙΓΜΕ ως αντλήσεις νερών στην περιοχή είναι ισόποσες όλων των υδρευτικών αναγκών όλης της Αργολίδας για το έτος 2011. Δεν γνωρίζω πόσο πιο μεγάλες θα είναι οι παροχές στη Λέρνα, αν σταματήσουν οι υπεραντλήσεις. Γνωρίζω όμως το εξής: Μόνον τέσσερες- πέντε γεωτρήσεις (από τις 570), που αντλούν 80-100 κυβικά την ώρα η κάθε μία είναι υπεραρκετές για να υδρεύσουν τον παλαιό Καποδιστριακό Δήμο Ναυπλίου!!!! Και ημεγάλη μου απορία είναι πώς δεν έκαναν μια τέτοια πρόταση οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ αντί να επιλέξουν το διυλιστήριο αφαλάτωσης στον Ανάβαλο. ΄Η τέλος πάντων γιατί δεν σκέφθηκαν και αυτή την εναλλακτική λύση, όταν οι ίδιοι λένε ότι οι αντλήσεις στην περιοχή είναι 10.000.000 κ.μ;

3 σχόλια:

 1. Η επίδραση του ανθρωπογενή παράγοντα στις παροχές της Λέρνης μπορούν να προκύψουν άμεσα από στατιστική επεξεργασία των (λίγων) διαθέσιμων στοιχείων.

  Όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε είναι μπροστά σας.

  Μην ασχολείστε περισσότερο με τα αυτονόητα. Είναι "πόλεμος φθοράς". Επικεντρώστε στην ουσία. Το "project" ξεπερνά τα όρια ενός απλού υδρευτικού έργου και μας αφορά πιο πολύ από ο,τι νομίζουμε.

  Μετά την Ηλεία έρχεται η σειρά της Αργολίδας. Η πλάκα τελείωσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://dosepasa.wordpress.com/2011/05/10/bx212/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκτός από τα συμφέροντα που είναι ολοφάνερο πως πιέζουν, ο κ. Μανιάτης εξαγγέλει έργα, οσμιζόμενος εκλογές...
  http://dosepasa.wordpress.com/2011/05/10/bx212/

  ΑπάντησηΔιαγραφή