Μόνος ολομόναχος
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Τω καιρώ εκείνω

Τω καιρώ εκείνων των χρόνων  της επίπλαστης δια δανεικών και επιχορηγηθέντων κεφαλαίων ευδαιμονίας της χώρας  και κατά συνέπειαν και του μικροχώρου μας, εγένετο και εδώ, όπως και εις άλλας πόλεις της πατρίδος έν πανομοιότυπον μακράς πνοής και ευφαντάστου συλλήψεως έργον κατασκευής δικτύου οπτικών ινών δια την διασύνδεσιν δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικών ιδρυμάτων, μουσείων και λοιπών μη ιδιωτικών χώρων.
Το έργον εκόστισε άνω του ενός εκατομμυρίου. Ηδη δε έχει τούτο ολοκληρωθεί. Ποία η πρακτική σημασία της ηλεκτρονικής διασύνδεσης απάντων τούτων  των χώρων  με τας ιλιγγιώδεις ταχύτητας τας οποίας προσφέρει το δίκτυο των οπτικών ινών;  ΟΥΔΕΜΙΑ. Ο συμπαθέστατος Κωνσταντίνος συνεχίζει, ως και πρότερον τούτο συνέβαινε, να προσφέρει τας φιλοτίμους υπηρεσίας του εποχούμενος μοτοποδηλάτου και μεταφέρων έγγραφα από τη μία υπηρεσία εις την ετέρα.  Οι πολίται διατάσσονται να μεταβούν από υπηρεσία εις υπηρεσίαν δια την συγκέντρωσιν των αναγκαίων εγγράφων προκειμένου να διεκπεραιώσουν την υπόθεσίν των. Το δίκτυον των οπτικών ινών βεβαίως υφίσταται, υποθέτω δε ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσει, ότε κάποτε εις χρόνους μελλοντικούς και αβεβαίους, οι πολίται του τόπου τούτου αποφασίσουσιν την παύσιν των γιουχαϊσμάτων, την πραγματικήν ενεργοποίησίν των εις τας κοινάς των όλων υποθέσεις και εις την απομάκρυνσιν δια της ψήφου των των ανικάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου