Μόνος ολομόναχος
Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Τουρισμός


"Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη του Τουρισμού στη χώρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για στρατηγικό σχεδιασμό στον Τουρισμό πρώτη βασική και ουσιαστική προϋπόθεση  αποτελεί η κατάργηση του Μνημονίου, η κατάργηση όλων των εφαρμοστικών του  Μνημονίου νόμων και η μη εφαρμογή όλου αυτού του εκτεταμένου σχεδίου αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μέσω των προγραμματικών δηλώσεων Σαμαρά.

Δεύτερη βασική και ουσιαστική προϋπόθεση  αποτελεί η οργανική ένταξη και αλληλοσύνδεση του κλάδου της τουριστικής οικονομίας στον συνολικό παραγωγικό στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτη βασική και ουσιαστική προϋπόθεση  αποτελεί η αρμονική λειτουργικά και επιχειρησιακά σχέση του συνολικού τουριστικού προϊόντος με τις περιφερειακές κατανομές αυτού και 

Τέταρτη βασική και ουσιαστική προϋπόθεση αποτελεί η στρατηγική επανατοποθέτηση της χώρας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Κατόπιν αυτών των γενικών βασικών προϋποθέσεων για έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μπορούμε να αναφερθούμε στις βασικές πολιτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τον Τουρισμό.

Άμεση, ουσιαστική και καθοριστική σύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες προτάσσονται σε όλες τις επιλογές της τουριστικής πολιτικής.

Ανάσχεση της επιβάρυνσης των ήδη ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών, βασισμένη σε, επαναλαμβανόμενες κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μελέτες της φέρουσας ικανότητάς τους.

Μέτρα ανακούφισης των τουριστικών περιοχών με δημιουργία νέων ή βελτίωση υπαρχουσών υποδομών και δικτύων.

Σχεδιασμός της σταδιακής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Άμεση κατάρτιση κτηματολογίου και χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό.

Ολιστική προσέγγιση του τουριστικού τομέα , στον οποίο εμπλέκονται 15 άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελεσματική σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή άλλων κλάδων, πρωτίστως με τον πρωτογενή τομέα και κλάδους του τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες).

Προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού με προτεραιότητα  στις μορφές ήπιας ανάπτυξης.

Παρέμβαση στην ΕΕ για τον χαρακτηρισμό συνολικά της χώρας ως νησιωτικής.

Απόφαση για στρατηγικό επανασχεδιασμό εθνικού αερομεταφορέα.

Λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση των δημόσιων τουριστικών δομών ( υπ. Τουρισμού, ΕΟΤ κ.λ.π.).

Ανασχεδιασμό, βελτίωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Προσαρμογή των αναπτυξιακών νόμων και δράσεων και όλων των πόρων, ώστε να στηρίζουν τις παραπάνω κατευθύνσεις και προτάσεις μας.

Όπως ανάφερα και πιο πριν δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη με εξαθλιωμένους τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

Προτείνουμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και μέτρων του Μνημονίου, που αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις, στις εργασιακές σχέσεις.

Επαναφορά των επιπέδων μισθών και συντάξεων στα προ του μνημονίου επίπεδα και σταδιακή βελτίωσή τους.

Μέτρα προστασίας των ανέργων, με ειδικές ρυθμίσεις που υπαγορεύονται από τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού τομέα.

Κατάργηση όλων των μορφών ‘μαύρης’ και ανασφάλιστης εργασίας.

Ρύθμιση της πρακτικής άσκησης των μαθητευόμενων στην κατεύθυνση της πραγματικής και ουσιαστικής  υλοποίησής της, μακριά από την άθλια εκμετάλλευση και τις δουλεμπορικές πρακτικές.

Φορολογικές ρυθμίσεις για διευκόλυνση της ανάπτυξης του τουρισμού, οργανικά ενταγμένες στα πλαίσια ενός ενιαίου φορολογικού συστήματος.

Όλα αυτά τα μέτρα η συμπλήρωση, η βελτίωση, η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση και εξειδίκευσή τους θα γίνει σε άμεση  επαφή και συνεργασία με απόλυτη ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη με όλους τους φορείς του κλάδου του τουρισμού, με όλους τους επαγγελματίες και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.»

Ε εσείς σύντροφοι μπορείτε να μας πείτε τί πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το Τουρισμό του Ναυπλίου και της Αργολίδας. 
Ποια μέτρα προτείνετε;
Πώς θα αναβαθμισθούν οι τουριστικές υποδομές;
Πώς θα επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος;
Πώς θα κτυπηθεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία;
Πώς θα αυξηθούν οι τζίροι των τουριστικών επιχειρήσεων;
Τί σημαίνει ολιστική ανάπτυξη του τουρισμού του Ναυπλίου;
Θα έλθουν περισσότεροι τουρίστες στο Ναύπλιο με μια κρατική νέα Ολυμπιακή αεροπορία;
Τί ακριβώς σημαίνει για την Αργολίδα η αρμονική λειτουργικά και επιχειρησιακά σχέση του συνολικού τουριστικού προϊόντος με τις περιφερειακές κατανομές αυτού;
Τί ακριβώς σημαίνει να χαρακτηρισθεί η Αργολίδα ως νησί;
Αλήθεια πιστεύετε ότι με την κατάργηση του μνημονίου θα αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων;
Θα μιλήσετε επί του συγκεκριμένου και όχι επί του μπουρδέου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου