Μόνος ολομόναχος
Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Αφιερωμένο στους αδέσποτους

Πολύ μου άρεσαν οι ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ. Ενεργοποιήθηκαν πολίτες, έβγαλαν τραπεζάκι μπροστά από το ΤΡΙΑΝΟΝ, συζήτησαν, ζήτησαν την προστασία των αδέσποτων ζώων.
Στο νέο αυτό Σύλλογο αφιερώνω το επόμενο.
Είναι ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα "ΣΥΝΤΑΓΜΑ" το έτος 1909.
"Καλόν το μέτρον της Αστυνομίας δια την δηλητηρίασιν των αδεσπότων κυνών. Εν τούτοις όμως χρειάζεται σύστασις μεγίστης προσοχής εις τα όργανα, ίνα μη δηλητηριάζονται κύνες ανήκοντες εις γνωστούς κυρίους και χρησιμότατοι εις αυτούς. Ημείς συνιστώμεν εις τα όργανα να ρίπτουν τα φόλας ιδίως κατά τα νύκτας ότε εκδράμουν οι εκ των χωρίων επικίνδυνοι μανδρόσκυλοι προς εύρεσιν καλλιτέρας τύχης."
101 έτη μετά, κατ΄έτος, τα όργανα φονεύουν τα 101 σκυλιά της Δαλματίας και μη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου