Μόνος ολομόναχος
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Υπάρχουν χρήματα;

Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Θα αντιγράψω το τί αποφασίσθηκε.
Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι οι ημερομηνίες της έγκρισης της σύμβασης και τα έτη τα οποία αφορά η σύμβαση που εγκρίθηκε
Έχουμε και λέμε:
Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 ο Δήμος Ναυπλίου αποφασίζει την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία του εξής έργου:
ΣΤΑΔΙΟ Α Υποστήριξη για τη κατάρτιση και απολογισμό των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων. Ειδικότερα: Περιλαμβάνει τις φάσεις Α1 και Α2 για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα.
Φάση Α1: Κατάρτιση, παρακολούθηση, απολογισμός ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 2009.
Φάση Α2: Κατάρτιση, παρακολούθηση, απολογισμός ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 2010.
ΣΤΑΔΙΟ Β: Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδος Έργου και μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ειδικότερα
Φάση Β1: Ενδιάμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος και διαμόρφωσης προτάσεων αναθεώρησης των στόχων του.
Φάση Β2: Τελική έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Το Στάδιο Α αποτελεί το 70% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 74.970 Ευρώ, με συνολικό κόστος "Υπηρεσίας" 107.100 Ευρώ με ΦΠΑ.
Η Φάση Α1 αποτελεί το 35% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 37.485 Ευρώ με ΦΠΑ.
Η Φάση Α2 αποτελεί το 35% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 37.485 Ευρώ με ΦΠΑ.
Το Στάδιο Β αποτελεί το 30% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 32.130 Ευρώ με ΦΠΑ.
Η Φάση Β1 αποτελεί το 15% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 16.065 Ευρώ με ΦΠΑ.
Η Φάση Β2 αποτελεί το 15% της "Υπηρεσίας" και κοστολογείται 16.065 Ευρώ με ΦΠΑ.


Μόλις την προηγούμενη ημέρα την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε να δώσει επιπλέον χρήματα (μερικές χιλιάδες Ευρώ) σε ιδιωτική εταιρία για :
Α)τη σύνταξη και παρακολούθηση διετούς προγράμματος δράσης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ναυπλίου
Β)Το σχεδιασμό και την οργάνωση εφαρμογής του προγράμματος «ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ΚΗΦΗ»


ΥΓ Ολα αυτά γράφονται σε απάντηση δελτίου τύπου του Δήμου Ναυπλίου με τίτλο "Γκιόλα δώστα όλα", που θεωρεί ως ανέφικτες τις προτάσεις της άλλης πρότασης για την κοινωνική πολιτική .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου