Μόνος ολομόναχος
Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Το έτος 2005 η άλλη πρόταση έβαλε στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της προσωρινής στέγασης του 5ου δημοτικού σχολείου στο κτήριο των καπναποθηκών. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε μετ΄επαίνων από τη δημοτική αρχή Αναγνωσταρά, διότι, τότε το κτήριο το ζητούσε το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Ναυπλίου, που είχε παραχωρήσει ένα σωρό δημοτικά κτήρια έκανε πίσω και σε αυτό.
Πέρασαν τρία χρόνια (τα παιδάκια που πήγαιναν στην τρίτη δημοτικού είχαν αποφοιτήσει) και με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 27/2/2008 παραχωρήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας η χρήση του διώροφου κτιρίου των καπναποθηκών συνολικής επιφάνειας 1.797 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.
Πέρασαν τέσσερις μήνες αδράνειας και τελικά στις 10-6-2008 ο Δήμος Ναυπλίου ζήτησε από την Νομαρχία Αργολίδας να προβεί στον στατικό έλεγχο του κτηρίου προκειμένου να μεταστεγασθεί εκεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
Πέρασαν έξη μήνες για να κάνει κάτι η Νομαρχία Αργολίδας και μόνον στις 23-10-2008 (όταν πλέον είχε αρχίσει η σχολική χρονιά 2008-2009) ζητάει από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων με έδρα τη Τρίπολη να προβεί στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους στο κτίριο προκειμένου να εξετασθεί η στατική του επάρκεια.
Πέρασε ένας ακόμα μήνας για να απαντήσει στις 18-11-2008 το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων ότι δεν μπορεί να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους αν προηγουμένως δεν απομακρυνθούν από το κτίριο τα υλικά που έχουν αποθηκευτεί εκεί!!! (τρία θαυμαστικά για τους υπαλλήλους που δεν μπορούσαν να κάνουν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους αν το κτήριο δεν ήταν καθαρό, ώστε να μην σκονισθούν)
Όλον αυτό τον καιρό ο Δήμαρχος ισχυριζόταν ότι ο Δήμος Ναυπλίου δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει μόνος του τις μελέτες, επειδή δεν του είχε παραχωρηθεί η χρήση των καπναποθηκών Η άλλη πρόταση επέμενε ότι μπορούσε να τις κάνει τις μελέτες, όπως έκανε τη μελέτη για το τελωνείο και το Λύκειο.
Τελικά πέρασαν δέκα ολόκληροι μήνες για να αρχίσει να σκέπτεται ο Δήμος να κάνει μόνος του τις μελέτες.
Στις 10-11-2008 το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την ευχή του να προχωρήσουν οι μελέτες σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Θράκης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας. Η άλλη πρόταση με επίταση έβαλε το θέμα να γίνουν και τα τεύχη δημοπράτηση με την ίδια μελέτη που θα ανατεθεί στο Πολυτεχνείο, ώστε μετά από έξη μήνες να έχουμε έτοιμο φάκελλο προς χρηματοδότηση. Δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις της παράταξης και η "ευχή" ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία.
Πέρασαν άλλοι τρεις μήνες και κάτι για να γράψουν τους όρους της προγραμματικής σύμβασης με το Πολυτεχνείο και να ψηφισθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και τα τεύχη δημοπράτησης τα ανέλαβε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Τη χρηματοδότηση των μελετών ανέλαβε ο Δήμος, που όπως έλεγε παλαιότερα ο Δήμαρχος, δεν μπορούσε να το κάνει. Ποτέ δεν αναγνώρισε το σφάλμα του.
Πέρασαν άλλοι επτά μήνες για να παραδώσει το Πολυτεχνείο τη στατική και την αρχιτεκτονική μελέτη. Γρήγορα μετά έγιναν από το Δήμο και οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
Ο φάκελλος εστάλη στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2009, προκειμένου να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης για να είναι ώριμος ο φάκελλος για χρηματοδότηση.
Πέρασαν άλλοι τρεις ή τέσσερις μήνες για να μάθουμε ότι ο φάκελλος επιστράφηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πίσω στο Δήμο, ως ατελής. Δεν γνωρίζω εάν την ευθύνη της έχει ο Δήμος ή εάν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας μας δουλεύει κανονικά.
Δεν γνωρίζω τελικά ποίος έχει την ευθύνη για όλα αυτά.
Ο Δήμος Ναυπλίου;
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας;
Το Πολυτεχνείο Θράκης;
Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων;
Όλοι αυτοί ή κάποιος από όλους;
Γνωρίζω όμως άριστα ποίος έχει την πρωταρχική ευθύνη.
Ο Αντωνιάδης που πρωτοπρότεινε τη λύση των καπανποθηκών. Τί θέλει και προτείνει και αφήνει ελπίδες για επίλυση του προβλήματος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου