Μόνος ολομόναχος
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Επιμένουν για τη ΔΟΥ;

Πολύ θα ήθελα να μάθω εάν οι βουλευτές του νομού μας επιμένουν στην αντιδραστική τους απόφαση να σταθούν ενάντια στη συγχώνευση των ΔΟΥ Ναυπλίου και Κρανιδίου, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και στο Δήμο Ερμιονίδας που θα μπορεί να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

- Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
- Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
- Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..
- Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών έπειτα από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ.. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντος φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α.) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.
- Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στη Δ.Ο.Υ.
- Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
- Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1).
- Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών.
- Αιτήσεις Μεταβολής Εργασιών.
- Αιτήσεις μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων.
- Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων για διαγραφή χρεών λόγω οικονομικής αδυναμίας, άρση ή περιορισμό κατασχέσεων,  εξάλειψη ή περιορισμό υποθηκών.
- Υποβολή δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
- Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.
-  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.


Ο πολίτης της Ερμιονίδας πλέον θα εξυπηρετείται για σχεδόν το σύνολο των δοσοληψιών του με την Εφορία.
Επιμένει μετά από αυτά ο κ. Ανδριανός να λέει όχι στην εκλογίκευση του του Κρατικού τέρατος που δημιουργήσαμε για πελατειακούς λόγους;
Επιμένει ο κ. Μανιάτης να λέει όχι στην εκλογίκευση του του Κρατικού τέρατος που δημιουργήσαμε για πελατειακούς λόγους;
Επιμένει ο κ. Κοδέλλας να λέει όχι στην εκλογίκευση του του Κρατικού τέρατος που δημιουργήσαμε για πελατειακούς λόγους;

Υπάρχει κανείς πολιτικός ή κόμμα που να έχει διαπιστώσει το πρόβλημα και να είναι διατεθειμένος να λάβει κάποιες φαινομενικά αντιδημοφιλείς αποφάσεις.
Μέχρι πότε θα χαϊδεύουμε αυτιά για την επανεκλογή μας που σημαίνει και την πρόσληψη στο γραφείο μας των κομματικών στελεχών που πληρώνονται από τον Ελληνα φορολογούμενο που υποτίθεται ότι υπηρετούμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου