Μόνος ολομόναχος
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

πρόγραμμα συνένωσης Δήμων "ο Μπόμπολας"

Αντιγράφω από τον Πλούταρχο "Βίοι Παράλληλοι-Περικλής"
πάντα δὲ διεῖπε καὶ πάντων ἐπίσκοπος ἦν αὐτῷ Φειδίας, καίτοι μεγάλους ἀρχιτέκτονας ἐχόντων καὶ τεχνίτας τῶν ἔργων. τὸν μὲν γὰρ ἑκατόμπεδον Παρθενῶνα Καλλικράτης εἰργάζετο καὶ Ἰκτῖνος, τὸ δ' ἐν Ἐλευσῖνι τελεστήριον ἤρξατο μὲν Κόροιβος οἰκοδομεῖν, καὶ τοὺς ἐπ' ἐδάφους κίονας ἔθηκεν οὗτος καὶ τοῖς ἐπιστυλίοις ἐπέζευξεν· ἀποθανόντος δὲ τούτου Μεταγένης ὁ Ξυπέτιος τὸ διάζωμα καὶ τοὺς ἄνω κίονας ἐπέστησε· [5] τὸ δ' ὀπαῖον ἐπὶ τοῦ ἀνακτόρου Ξενοκλῆς ὁ Χολαργεὺς ἐκορύφωσε· τὸ δὲ μακρὸν τεῖχος, περὶ οὗ Σωκράτης ἀκοῦσαί φησιν αὐτὸς εἰσηγουμένου γνώμην Περικλέους, ἠργολάβησε Καλλικράτης. κωμῳδεῖ δὲ τὸ ἔργον Κρατῖνος ὡς βραδέως περαινόμενον·
πάλαι γὰρ αὐτό, φησί,
λόγοισι προάγει Περικλέης, ἔργοισι δ' οὐδὲ κινεῖ.
τὸ δ' Ωιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πολύεδρον καὶ πολύστυλον, τῇ δ' ἐρέψει περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι καὶ μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς, ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Περικλέους. [6] διὸ καὶ πάλιν Κρατῖνος ἐν Θρᾴτταις παίζει πρὸς αὐτόν·

Ο Kαλλικράτης λοιπόν, μας λέει ο Πλούταρχος, ότι ήταν ο μεγαλοεργολάβος της εποχής (ἠργολάβησε Καλλικράτης) ο οποίος μάλιστα ανέλαβε να κατασκευάσει τα τείχη των Αθηνών και άργησε και τόσο πολύ (βραδέως περαινόμενον),ώστε ξεκίνησαν τα ανέκδοτα (κωμῳδεῖ δὲ τὸ ἔργον Κρατῖνος).
Ο φίλος μας λοιπόν Ραγκούσης, την πάτησε και στο όνομα του προγράμματός του. Αντί να το ονομάσει Φειδίας, που ήταν και ο μέγιστος των καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων, ή έστω αντί να το ονομάσει Ικτίνος, το βάφτισε με το όνομα του μεγαλοεργολάβου Καλλικράτη, δηλαδή του Μπόμπολα του τότε.
Ζήτω οι εργολάβοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου