Μόνος ολομόναχος
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Παει και αυτή η προθεσμία να ολοκληρωθεί το έργο στο λιμάνι. Φώναζα εγώ, αλλά.....

Ίσως να σκέφτεστε ότι εγώ μπορεί να ξέρω ποιές και πόσες και σε τι ύψος ανέρχονται οι δικαστικές εκκρεμότητες που έχει ο Δήμος μας με τους εργολάβους του προηγούμενου έργου  της εκβάθυνσης του λιμανιού που κατέληξε σε ένα τεράστιο φιάσκο αφού το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Και ποτέ δεν αποδόθηκαν ευθύνες για το φιάσκο αυτό, αλλά και ποτέ δεν έγινε και συζήτηση για το τι έφταιξε
Αντιθέτως. Όχι μόνον δεν έγινε συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έχουμε και δικαστικές εκκρεμότητες.
Πόσες προσφυγές είναι άραγε εκκρεμείς; Πόσα άραγε μας ζητάνε οι εργολήπτριες εταιρίες με κάθε μία προσφυγή;
Εεεεε λοιπόν σας λέω  ότι και εγώ δεν έχω ιδέα. Όπως δεν πρέπει να γνωρίζει κανείς από την αντιπολίτευση. Αλλά και από την συμπολίτευση στον Δήμο ελάχιστοι πρέπει να γνωρίζουν. Δύο; Τρεις; Αμφιβάλλω αν γνωρίζουν παραπάνω.
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί, αγαπητοί μου φίλοι, αλλά το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για την πόλη μας.
Οι ένδικες διαφορές πρέπει να ανέρχονται σε πολλά χρήματα. Αν τις χάσουμε τις υποθέσεις ζήτω που καήκαμε.
Ελπίζω ειλικρινά για το μέλλον της πόλης και των παιδιών και των εγγονών μας ότι όλα θα πάνε καλά.
Ελπίζω ότι τα νομικά επιχειρήματά μας να  είναι ισχυρά και να πείσουν τα Δικαστήρια.
Όμως, όλα αυτά με τα μεγάλα έργα με συμβατικό αντικείμενο εκατομμυρίων δεν είναι για παιχνίδια και προχειρότητες
Είναι αδιανόητο για εμένα ότι αποφασίσαμε την διάλυση της εργολαβίας, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι υπαιτιότητας του εργολάβοι και μετά από μερικούς μήνες, αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε την απόφαση της διάλυσης της σύμβασης.
Βούτυρο στο ψωμί των συνηγόρων της εργολήπτριας εταιρείας. Ίδωμεν. Επαναλαμβάνω. Ας ελπίσουμε για χάρη των παιδιών μας σε αυτή την πόλη.

Και τώρα φτάσαμε στη νέα σύμβαση για την εκβάθυνση του λιμένος και την ενίσχυση των κρηπιδωμάτων.
Από την πρώτη στιγμή φώναζα ότι η σύμβαση αυτή δεν βγαίνει στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί.
Μετρούσα μεταφορές των κλαπέ (φορτηγίδων) και ήταν ολοφάνερο ότι το πράγμα δεν έβγαινε.
Κάποιοι χαμογελούσαν με την στοκιά μου να μετράω.
Όμως γνωρίζαμε από την προηγούμενη εργολαβία ποιος είναι ο ρυθμός που μπορεί να εκτελεσθεί ένα έργο με μια φαγάνα.
Έφεραν αρχικά μία φαγάνα. Επειδή φώναζα, ήλθε και δεύτερη. Αλλά και πάλι το έργο δεν έβγαινε.
Και να πει κανείς ότι δεν είχαμε εμπειρία. Είχαμε καεί στο χυλό, όμως εμείς ούτε το γιαούρτι δεν φυσούσαμε.

Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου.
Τώρα αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας. Αλλιώς τελειώνει και αυτό το έργο και βλέπουν τα δισέγγονά μας αν θα βαθύνει ποτέ το λιμάνι μας. Αποφασίζουν λοιπόν την παράταση της προθεσμίας μπας και .....
Πολύ φοβάμαι όμως  ότι ούτε αυτή η νέα παράτα  θα φτάσει.
Πολύ φοβάμαι ότι πληρώνουμε, πληρώνουμε χωρίς προοπτική ολοκλήρωσης του έργου. Ας ελπίσουμε  ότι οι μηχανικοί κάτι γνωρίζουν, αλλά τις έντονες επιφυλάξεις μου τις έχω. Άλλωστε την πάτησαν την πρώτη φορά

Τώρα όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί για να μην κινδυνέψουμε να πληρώσουμε και κερατιάτικα. όπως κινδυνεύουμε με την προηγούμενη εργολαβία. Να είμαστε καβάλα σε κάθε τυχόν δικαστική διαμάχη που μπορεί να προκύψει στο μέλλον με την εργολήπτρια εταιρεία.

Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή για να δούμε τι λέει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα

"Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τμήματα."  Ερώτηση τώρα: Ορίστηκαν ή όχι προθεσμίες περάτωσης κατά τμήματα;

"Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου."  Ερώτηση τώρα: Υπέβαλε ο εργολάβος χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ή όχι; Αν δεν υπέβαλε γιατί τούτο, αφού επιβάλλεται από την νομοθεσία; Και αν υπέβαλε τι κάναμε τόσους μήνες που ήταν φανερό ότι το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν μέσα στην συμβατική προθεσμία; Αγρόν αγοράζαμε; Πως φτάσαμε μέχρις εδώ; Το ένα τμήμα του έργου δεν έχει καν ξεκινήσει παρότι φτάσαμε στο τέλος της προθεσμίας

" Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. " Ερώτηση τώρα: Μπορούμε να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί; Μάλλον ουδείς θα μας πει.

"Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ (όπως είναι το έργο για το οποίο μιλάμε) είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης."  Επαναλαμβάνω την ερώτηση: Πρέπει να έχουμε χρονοδιάγραμμα, πρέπει να έχουμε τεύχη ή διαγράμματα με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (ουαόυ ορολογία). Πως φτάσαμε λοιπόν μέχρι εδώ για μια ακόμα φορά, όταν ένα απλός νομικός, που απλά μετρούσε, σας έλεγε ότι το έργο δεν βγαίνει;

"Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται."  Ερώτηση τώρα: Επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου του έργου που υπέγραψε ότι εντός έξι μηνών θα ολοκληρώσει το έργο και δεν τα κατάφερε; Διότι εάν δεν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες τότε τους ανοίγουμε την όρεξη να ισχυρισθούν ότι το όλο έργο και η όλη μελέτη ήταν στον αέρα. και τότε μάλλον θα έχουμε επαναλήψεις προσφυγών και νέους κινδύνους

"Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου." Η ερώτηση είναι προφανής

"Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου" Η ερώτηση τώρα: Δόθηκε έμαθα η παράταση. Με αναθεώρηση δόθηκε, δηλαδή παραδεχθήκαμε ότι ο ανάδοχος δεν έχει αποκλειστική υπαιτιότητα για την καθυστέρηση ή χωρίς αναθεώρηση, οπότε επιρριπτουμε την ευθύνη στον εργολάβο; Λίαν σημαντικό αυτό

"Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής." Κατά συνέπεια είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου εάν η παράταση δόθηκε χωρίς αναθεώρηση. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση:Επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες;

"Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου."  Η ερώτηση τώρα: Υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα από τον ανάδοχο ένα μήνα πριν την παρέλευση της προθεσμίας περάτωσης του έργου; Και αν ναι γιατί το μαθαίνουμε τώρα;


Το σίριαλ λιμάνι δεν θα τελειώσει εδώ
Εχουμε συνέχεια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου